Search
Search
MEIHUA
ABOUT US
您现在的位置:
首页
/
招贤纳士
招贤纳士
Careers

如果您充满激情,渴望成功,欢迎您加入我们,请将简历发送 hr@meihuayl.com ,我们将与您取得联系!

职位信息:

职位名称:

所属部门:

学历:

招聘人数:

发布时间:

职位信息:

职位名称:

所属部门:

学历:

招聘人数:

发布时间:

职位信息:

职位名称:

所属部门:

学历:

招聘人数:

发布时间:

职位信息:

职位名称:

所属部门:

学历:

招聘人数:

发布时间:

职位信息:

职位名称:

所属部门:

学历:

招聘人数:

发布时间:

职位信息:

职位名称:

所属部门:

学历:

招聘人数:

发布时间:

职位信息:

职位名称:

所属部门:

学历:

招聘人数:

发布时间:

职位信息:

职位名称:

所属部门:

学历:

招聘人数:

发布时间:

职位信息:

职位名称:

所属部门:

学历:

招聘人数:

发布时间:

职位信息:

职位名称:

所属部门:

学历:

招聘人数:

发布时间:

 • 软件工程师

  社会招聘

  本科及以上

  2

  2024-07-11

 • 电子工程师

  社会招聘

  本科及以上

  2

  2024-07-11

 • 工艺工程师

  社会招聘

  专科及以上

  1

  2024-07-11

 • 结构工程师

  社会招聘

  本科及以上

  2

  2024-07-11

 • 研发实验员

  社会招聘

  本科及以上

  3

  2024-07-11

 • 质量体系经理

  社会招聘

  专科及以上

  1

  2024-07-11

 • 仪器质检经理

  社会招聘

  本科及以上

  1

  2024-07-11

 • 注册工程师

  社会招聘

  本科及以上

  1

  2024-07-11

 • 销售经理(全国)

  社会招聘

  专科及以上

  8

  2024-07-11

 • 市场专员

  社会招聘

  本科及以上

  1

  2024-07-11

上一页
1
2
关闭

© 2022  5357cc拉斯维加斯|主页网站-欢迎您  All rights reserved.   粤ICP备2022023050号   SEO标签

© 2022  5357cc拉斯维加斯|主页网站-欢迎您  All rights reserved.   粤ICP备2022023050号   SEO标签